Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy zapisy na wykonywanie badań ultrasonograficznych (doppler kolor).
 
Koszt ww. to 150 zł (z opisem), natomiast łącznie z wizytą 200 zł.
 
Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi pakietami promocyjnymi.
 

Z A P R A S Z A M Y !