Numer rachunku bankowego

Numer rachunku do opłat za receptę wysłaną online

Idea Bank
Nr rachunku: 37  1950  0001  2006  9401  3345   0001