Miejsce to samo – ale nowy adres

Informujemy, że zmienił się adres NZOZ Medokin – miejsce to samo, ale administracyjnie została zmieniona nazwa ulicy.
Zaktualizujcie sobie w kajecikach – ul. Andrzeja Romockiego „Morro” 12

Zapraszamy