Wyniki badań wydawane są pacjentowi po okazaniu dokumentu tożsamości.
Pacjent może pozostawić w recepcji, w dniu wykonania badania, upoważnienie do odbioru wyników przez inną osobę (której tożsamość będzie zweryfikowana dokumentem tożsamości) lub do przesłania wyników na adres e-mail.


Pacjent ma możliwość otrzymania swojej dokumentacji medycznej. W tym celu należy osobiście złożyć w recepcji pisemny wniosek.
Czas oczekiwania na dokumentacje: do kilku dni.
Koszt wydania dokumentacji: 0 zł.